نحوه فروش سیمان و مدارک مورد نیاز

انواع فروش

از آنجا که نوع مشتریان، نوع فروش سیمان و همچنین نوع مدارک مورد نیاز جهت خرید محصول متفاوت می باشد. لذا با توجه به نوع مشتری فروش شرکت سیمان نیزار قم به دو دسته زیر تقسیم بندی می گردد.

در همین راستا شرکت سیمان نیزار قم جهت کاهش واسطه گری و حمایت از مصرف کنندگان نوع فروش جدیدی را در دستور کار خود قرار داده تا مصرف کنندگان نهایی بدون واسطه و مستقیم از تولید کننده، محصول مورد نیاز خود را خریداری نمایند.

 • فروش مستقیم

  این نوع فروش مربوط به مصرف کننده نهایی محصول می باشد.

  مصرف کننده نهایی شامل موارد زیر می باشد

  • تولید کنندگان محصولات با پایه سیمانی
   [مدارک مورد نیاز]

   شرکت هایی که برای تولید محصولات خود به عنوان مواد اولیه از سیمان استفاده می کنند

  • شرکت های انبوه ساز و عمرانی
   [مدارک مورد نیاز]

   شرکت هایی که پروژه های ساختمانی و یا عمرانی در سطح شهر و روستاها اجرا می نمایند.

  • مصرف کننده نهایی
   [مدارک مورد نیاز]

   اشخاصی که جهت ساخت و ساز شخصی نیاز به سیمان دارند

 • فروش به عاملین

  این نوع فروش مربوط به توزیع کنندگان، عمده فروشان سیمان می باشد

مدارک مورد نیاز

توجه :

ثبت نام در سامانه جامع تجارت [لینک ثبت نام] اجباری بوده، که در صورت عدم ثبت نام در سامانه جامع تجارت فروش به هیچ عنوان صورت نخواهد پذیرفت.

 • فروش مستقیم
  • تولید کنندگان محصولات با پایه سیمانی
   • اساسنامه شرکت
   • گواهی ارزش افزوده
   • آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
   • شناسه ملی
   • کد اقتصادی
   • کد پستی
   • ثبت نام در سامانه جامع تجارت [لینک ثبت نام]
   • پرکردن فرم درخواست [نمونه فرم درخواست]
   • ارسال مدارک به آدرس واتساپ : 09163644219
  • شرکت های انبوه ساز و عمرانی
   • اساسنامه شرکت
   • گواهی ارزش افزوده
   • آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
   • شناسه ملی
   • کد اقتصادی
   • کد پستی
   • ثبت نام در سامانه جامع تجارت [لینک ثبت نام]
   • پرکردن فرم درخواست [نمونه فرم درخواست]
   • ارسال مدارک به آدرس واتساپ : 09163644219
  • مصرف کننده نهایی
 • فروش به عاملین
  • عمده فروشان
   • اساسنامه شرکت
   • گواهی ارزش افزوده
   • آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
   • کد / شناسه ملی
   • کد اقتصادی
   • کد پستی
   • ثبت نام در سامانه جامع تجارت [لینک ثبت نام]
   • پرکردن فرم درخواست [نمونه فرم درخواست]
   • ارسال مدارک به آدرس واتساپ : 09163644219